top of page
9O5A1066-1-1-fb.jpg
9O5A0811-1-1-fb.jpg
9O5A0726-1-1-fb(1).jpg
9O5A0722-1-1-fb.jpg
9O5A0763-1-1-fb.jpg

Kraniosakrální biodynamika

9O5A0903-1-1-fb.jpg

Vítám vás na stránkách kraniosakrální biodynamiky v Praze.

Často se ptáte, v čem zrovna vám terapie pomůže?

Jakýkoli nezpracovaný stres a napětí se hromadí v tělesné tkáni a v těchto místech pak dochází ke zhuštění a omezení pohyblivosti. To způsobuje bolest a napětí. Naším přáním je být šťastní, zdraví a plní sil.
 

„Vždy jsem si přál, aby mi někdo položil ruce na místa, kde potřebuji, a nic po mně nechtěl. Vím, že mé tělo se tím uvolní a začne léčení.“

 

​T.Š.

Cílem mé práce je podpořit znovunalezení vztahu ke Zdraví, aby mohlo dojít k rozpuštění vzorců napětí a obnovení rovnováhy. Pomáhám lidem spojit se s cestou zdraví, pravdy, přítomnosti a lásky, vytvářím prostor každému, aby objevil svou sílu, klid a vnitřní jistotu. Kranio je pro tuto práci úžasným nástrojem.

Kraniosakrální biodynamika je nesmírně jemná a účinná metoda, která přirozeným způsobem obnovuje zdraví v těle člověka. Je velmi příjemná pro těhotné maminky a malé děti.

Když dáme tělu příležitost, aby se rozpomnělo na svůj utvářející princip, vždy najde pro sebe tu nejlepší cestu. Když náš systém není na nějaké úrovni v rovnováze, díky kraniosakrální biodynamice se do ní jako celek navrací, jak duševně, tak fyzicky.

Co zapříčiní, že tak malé působení má tak velké důsledky? Malé změny odehrávající se při kraniu na úrovni komunikace buněk, jejich metabolismu a výměn tekutin, jsou dlouhodobě velmi silné. Na rozdíl od invazivních metod, kde jsou změny rychlé a velké, ale na buněčné úrovni k nim nedochází. Proto vše se pomalu navrací zase zpět.

„Spojíte se sami se sebou, s místem, kde víte, že jste vždy udělali všechno správně. Není tu čas, je tu jen moře lásky. Cítíte se bezmezně milováni.“

A.F.

Jak terapie probíhá?

Délka ošetření kraniosakrální biodynamikou je 90 minut, z toho cca 15 min věnujeme rozhovoru, zvláště při první terapii. Samotné ošetření probíhá v oblečení na masérském lehátku v poloze na zádech, ale jde provádět i na boku nebo na břiše. Klient by se měl cítit co nejpohodlněji, a proto se používají různé polštářky na podložení hlavy nebo kolen, jak je komu příjemné.
Na počátku terapie společně vyjednáme místo kontaktu, tedy doteku, a když je klient připraven, projdeme společně přibližně desetiminutovou fází usazení, která připraví tělo i mysl na léčebné procesy. Výhodou biodynamiky je přítomnost klidu, se kterým zvládnete v prostředí bezpečí mých rukou i ty nejtěžší životní mezníky, aniž byste pocítili větší nepohodlí.

Ošetření dětí – jak probíhá terapie

Kojenci a velmi malé děti:

Po přivítání se   s maminkou, resp. rodiči, si miminko položím na matraci, maminka si sedne z druhé strany matrace  , podívám povídám si s ní i s miminkem o tom, co potřebují, co zažili a co je trápí. U toho se děťátka jemně dotýkám tam, kde je potřeba (bříško, křížová kost, týlní kost, bránice). Miminko někdy dosycuje porodní pohyby nebo začne spontánně plakat, sdílí pláč vzpomínek (ne vždy). Je to vysoký tón, kterým děťátko vypráví, co zažilo, a mojí a maminčinou úlohou je v té chvíli jen naslouchat a jemně ho slovně podporovat, aby vědělo, že to konečně někdo doopravdy slyší, jak se tenkrát cítilo. Malí, velcí, potřebujeme, aby nás někdo vědomě vyslyšel. Tento pláč po chvilce ustane a miminko si většinou zhluboka oddechne. Vzorce napětí v těle se rozpouští rozpouštějí a celé tělíčko se uvolňuje. Takto často povolují poporodní nesymetrie nebo nějaká neochota k pohybům.

Některá miminka potřebují být celé ošetření u maminky v náručí. Nikdy je nenutím k tomu, co nechtějí. Ošetření probíhá v oblečení.

 

Děti předškolního věku:

I zde platí, že kraniosakrální terapie nejlépe probíhá v oblečení, v klidu na lehátku, kde si děťátko vyrobí hnízdečko z dek, do kterých se zavrtá, a já se ho potom dotýkám a ošetřuji ho. Maminka většinou sedí vedle lehátka a čte oblíbenou knihu nebo vypráví pohádku. Některé děti si vystačí se mnou, tak si povídáme, nebo je v tichosti ošetřuji pomocí doteků na bříšku, hrudníku, křížové kosti nebo hlavě, tam, kde je potřeba, aby se tělo mohlo uvolnit. Hlavně menší děti, které nevydrží ležet na lehátku, nebo je to pro ně díky vinou zkušenosti nepříjemné, sedí na matraci a hrají si. Já si přisednu a dotýkám se. Jsou i terapie, kdy si s dětmi malujeme pastelkami a povídáme si. I tak se jich ale občas velmi podporujícím způsobem dotknu, aby mohly uvolnit uložené napětí z nervového systému.

 

Děti školního věku:

Mám zkušenost, že tyto děti velmi vítají lehátko jako možnost odpočinku, sdílení, a příjemných uvolňujících doteků. Tady už probíhá terapie jako u dospělých. Nejdůležitější je vždy důvěra mezi dítětem a mnou a také rodiči. Jestliže vyhledali pomoc kraniosakrálního terapeuta, je vhodné dítě připravit na téma, které by rodiče ve společném životě s dítětem rádi posunuli, probrali, pomohli si navzájem. Dítě by mělo vědět, proč přichází, a že o tom budeme mluvit. Už tato malá informace znamená pro děti velkou důvěru: rodiče vědí, že nejsem někde úplně spokojený, a ještě si o tom s někým popovídáme. Když se dítěti špatně sdělují tělesné vjemy, povzbudím ho k malování.

Život v rodině s dětmi může být úžasná souhra různých osobností, ale někdy i boj. Kranio pomáhá uvolňovat napětí a podporuje rodiče, aby si našli k sobě a ke svým dětem cestu, která bude fungovat zrovna jim. Není univerzální řešení. Mým záměrem je být na této cestě občasným průvodcem.

 

Edit Tichá

– nar. 25.5. 1977

– původní zaměření: zdravotní laborantka

– rok 2012 – Škola osteopatie u Radka Neškrabala Praha

– rok 2013 – Profesionální trénink kraniosakrální biodynamiky u Abhy Sajwel    Všenory u Prahy

– rok 2015 – Postgraduální seminář Práce s miminky, malými dětmi a jejich  rodiči – Sheila Kean Praha

– rok 2015 – Postgraduální seminář Zážehy a práce z úrovně bytí – Abha Sajwel

– rok 2015 – Postgraduální seminář Zážehy II a zdravé vztahy – Abha Sajwel

– rok 2015 – Asistence v Profesionálním tréninku kraniosakrální biodynamiky u  Abhy Sajwel Všenory u Prahy

– rok 2016 – Postgraduál Práce z úrovně srdce, umění předávat lásku, biodynamický klid – Charles Ridley

– rok 2017 – Postgraduál Práce z úrovně Sinatiálního uzlu srdce – Charles Ridley

– rok 2017 – Postgraduál Za horizontem Ticha a klidu – Charles Ridley

– rok 2018 – Postgraduál Setkání s ústředním zraněním –  Charles Ridley

– rok 2018 – Tanec  mezi terapeutem a klientem – Bhadrena Tschumi Gemi

– rok 2019 –  Postgraduál Srdce jako orgán vnímání – Charles Ridley

– rok 2019 – Láska a vztahy – Alchymie srdce – Martin Srdce, Zlata Koštejnová

– rok 2020 -2021-  omezil naše profesní semináře a postgraduály, o to více přibyla možnost on-line webinářů se zahraničními lektory : Matthew Appleton – serie webinářů o práci s dětmi a jejich rodinami, Zpět do celistvosti a V lůně, Michael Kern- Živoucí matrice, Andreas Huckele- Serie webinářů pro terapeury týkající se převážně hranic terapeuta, Etienne Peirsman – Promlouvání k srdci

– rok 2021 – asistence na úvodním kursu Biodynamického kraniálního přístupu / Doteku přítomnosti – Giorgia Milne

– rok 2022 – asistence na sérii nadstavbových kursů pro kraniální praxi – Dagmar Kůrková

– rok 2022 – seminář Na hranici zrození – Etienne Piersman – nadstavbový kurs kraniosakrální biodynamiky o práci s miminky, malými dětmi a rodiči

–  rok 2022 – Etienne Piersman  - Poplašné systémy - práce s nervovou soustavou

 

–  rok 2023 – Matthew Appleton - Otisk porodu

–  rok 2023 – Matthew Appleton - Porod pohledem dítěte - zážitkový seminář

– rok 2024 – Martin Srdce, Kateřina Caklová - Práce s traumatizovaným klientem

– začátek výcviku Somatic Experiencing

– rok 2024 – doc.Mgr. Ivana Vostárková - Hlas jako projev sebepojetí

– od roku 2014 jsem členkou výkonného výboru České kraniosakrální asociace a aktivně se podílím na její činnosti

bottom of page